Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Trg pelet

Trg pelet v Sloveniji
 
Povpraševanje po peletih se v Sloveniji iz leta v leto veča, saj se mnoga gospodinjstva zaradi visokih cen kurilnega olja odločajo za cenejše in trajnostne načine ogrevanja. Trg pelet zato postaja pester (potrošniki imajo vedno več izbire), a tudi manj pregleden.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije redno spremljamo podatke o proizvodnji ter uvozu in izvozu pelet. Že od leta 2011 spremljamo tudi cene pelet na slovenskem trgu. Cene beležimo dvakrat letno pred in po zaključku kurilne sezone. Podatke pridobimo neposredno od proizvajalcev, cene ostalih ponudnikov pridobimo iz spletnih strani in oglasnih sporočil.
 
Na tem spletnem mestu bomo redno objavljali najnovejše podatke o proizvodnji, uvozu in izvozu pelet v Sloveniji ter cenah pelet na slovenskem trgu. Podajamo pa tudi seznam (s kontaktnimi podatki) vseh trenutno evidentiranih proizvajalcev pelet v Sloveniji.