Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Stroškovna in časovna shema

Časovni potek implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti ter pridobitve tržne znamke
 
Predvideno trajanje podpornega in testnega obdobja, ki se odvija z rahlim časovnim zamikom, je od 3 do 6 mesecev. Trajanje pa je odvisno predvsem od izkušenosti proizvajalcev s sistemi zagotavljanja in kontrole kakovosti. Gozdarski inštitut Slovenije ter proizvajalec pelet na začetku podpornega obdobja določita cilje glede implementacije in zagotavljanja kakovosti, na podlagi česar se izdela akcijski načrt ter prilagojen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti skupaj z dokumentacijo.
 
Ko proizvajalec pelet prične z aktivnostmi implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti, se istočasno prične testno obdobje S4Q. V testnem obdobju spremljamo uspešnost implementacije sistema, z rednim odvzemom in analizo kakovosti vzorcev pelet v Laboratoriju za lesno biomaso.
 
Po zaključku podpornega in testnega obdobja se prične kontrolno obdobje S4Q. Na začetku kontrolnega obdobja se najprej izvede nenapovedan kontrolni obisk pri proizvajalcu pelet, kjer se preveri dokumentacijo sistema, iz proizvodne linije ali skladišča pa se za analizo kakovosti odvzame vzorčna količina pelet. V primeru, da je ugotovljena skladnost dokumentacije in predvidena kakovost pelet, proizvajalec pridobi pravico uporabe znake kakovosti S4Q za obdobje treh let. Vsako leto pa so predvideni nenapovedani kontrolni obiski, kjer se preveri skladnost sistema in kakovost pelet.
 

Slika: Časovna shema S4Q
 

 
Stroški implementacije sistema ter uporabe tržne znamke
 
Med pomembnejšimi cilji implementiranega sistema zagotavljanja kakovosti so minimalni stroški ter čim manjši obseg dodatne birokracije za proizvajalce pelet.
 
Pristopni znesek za proizvajalce pelet znaša 600 €. V znesek so vključeni stroški obiska pri proizvajalcu, priprava akcijskega načrta in dokumentacije prilagojenega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti ter dodatne aktivnosti ter pomoč pri vzpostavitvi sistema. Znesek zajema tudi tri analize vzorcev pelet v Laboratoriju za lesno biomaso Gozdarskega Inštituta Slovenije. V kontrolnem obdobju, ko proizvajalec pridobi pravico uporabe znaka S4Q, letna članarina znaša 300 € in zajema nenapovedan obisk, pregled dokumentacije, laboratorijsko analizo odvzetih vzorcev ter poročilo o skladnosti.

 
 
Slika: Finančna shema S4Q