Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Shema S4Q

Predstavitev sheme S4Q
 
Raziskave o kakovosti lesnih pelet opravljene v zadnjih nekaj letih v Laboratoriju za lesno biomaso Gozdarskega inštituta Slovenije, kažejo nekoliko nižjo kakovost pelet na slovenskem trgu. Rezultati dosedanjih analiz nakazujejo, da bi bilo potrebno v proizvodne procese slovenskih proizvajalcev peletov vpeljati sistem rednega nadzora oz. kontrole kakovosti. Z enostavnim sistemom spremljanja in zagotavljanja kakovosti bi lahko izkazovali na izdelku označeno/deklarirano kakovost.  
 
V ta namen smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru Biomass Trade Centre II projekta pripravili smernice za vzpostavitev sistema nadzora in zagotavljanja kakovosti. V okviru evropskega projekta Foropa pa smo sistem še nadgradili in prilagodili proizvajalcem pelet. Sredi oktobra 2014 smo shemo, ki smo jo poimenovali S4Q (Podpora za kakovost / Support for Quality) predstavili slovenskim proizvajalcem pelet in naleteli na pozitivne odzive. Konec novembra 2014 smo predstavili končno verzijo sheme, ki je predstavljena v posameznih zavihkih.