Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Seznam proizvajalcev s S4Q certifikatom

Proizvajalci pelet, ki so prejeli pravico do uporabe znaka S4Q:
 
JOL d.o.o.
ID. št.: OS 001
Lokacija: Ljubljana – Dobrunje
Spletna stran: www.jol.si
 
 
Biomasa d.o.o.
ID. št.: SA 002
Lokacija: Luče
Spletna stran: www.biomasa.si      

 

 
 
Energija Narave d.o.o.
ID. št.: GO 003
Lokacija: Todraž, Gorenja vas
Spletna stran: www.lesnipeleti.si

 
 
Energoles Bohor d.o.o.
ID. št.: SA 004
Lokacija: Šentjur
Spletna stran: www.energoles-bohor.si

 
Proizvajalec Energoles Bohor d.o.o. od 2. novembra 2016 ne zagotavlja kakovosti pelet skladno s S4Q pravili in do nadaljnega ni upravičen do uporabe znaka S4Q Kakovostni razred 2.
iPLS d.o.o.
ID. št.: GO 005
Lokacija: Dovje, Mojstrana
Spletna stran: www.ipls.si

 
 
Biron d.o.o.
ID. št.: JV 006
Lokacija: Straža, Novo mesto
Spletna stran: www.biron.si

 
 
EVJ Elektroprom d.o.o.
ID. št.: ZA 007
Lokacija: Loke pri Zagorju, Kisovec
Spletna stran: www.elektroprom.si

 
Proizvajalec EVJ Elektroprom d.o.o. od 19. aprila 2017 ne zagotavlja kakovosti pelet skladno s S4Q pravili in do nadaljnega ni upravičen do uporabe znaka S4Q Kakovostni razred 1.