Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

S4Q priročnik

Priročnik S4Q za proizvajalce pelet

Priročnik je namenjen spoznavanju procesa porizvodnje pelet ter relevantnih standardov. Vsebina pripočnika je razdeljena v dva dela; prvi del povzema vsebino standardov za učinkovito vzpostavitev sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti, v drugem delu priročnika pa so opisani posamezni členi porizvodnega procesa pelet. Zadnje poglavje drugega dela priočnika povzema fizikalno-kemijske značilnosti surovine in končnega porizvoda ter medsebojna razmerja med proizvodnimi parametri in lastnostmi pelet.

Vsebina pririočnika:

A. SISTEM NADZORA in ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
1. Ukrepi za učinkovit nadzor in zagotavljanje kakovosti
1.1. Sledljivost
1.2. Proizvodne zahteve
1.3. Nadzor in evidentiranje kakovosti
1.4. Deklaracija proizvoda
2. Izvajanje nadzora kakovosti
2.1. Analiza in specifikacija pelet

B. PROIZVODNJA PELET
3. Vrsta surovine
4. Mletje
5. Sušenje
6. Kondicioniranje
7. Peletiranje
8. Hlajenje
9. Sejanje

10. Fizikalno-kemijske lastnosti surovine in pelet
10.1. Velikost delcev surovine
10.2. Vlažnost surovine in pelet
10.3. Gostota nasutja pelet
10.4. Mehanska obstojnost
10.5. Vsebnost pepela
10.6. Vsebnost naravnih veziv
Reference

Na spodnji spletni povezavi se nahaja priročnik S4Q v celoti: