Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Proizvodnja pelet v Sloveniji

Proizvodnja peletov v Sloveniji 2017 

Junija 2018 je Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi anket s proizvajalci ponovno pripravil pregled količine proizvedenih peletov v Sloveniji. Anketirali smo 19 proizvajalcev in njihova skupna proizvedena količina znaša 110.000 ton. Ugotovili smo, da je proizvodnja peletov slovenskih proizvajalcev že tretje leto dokaj konstantna. Razlog za to je najverjetneje zadostna količina peletov na trgu in konstantno povpraševanje. Med drugim pa se proizvajalci srečujejo s težavo pridobiti več surovine, saj so njihove kapacitete večje kot dejanska proizvodnja. Največji proizvajalec proizvede več kot 50.000 ton, drugi največji 20.000 ton peletov, ostali pa so manjši, ki proizvedejo do 10.000 peletov letno.
 

 

Zunanja trgovina s peleti v letu 2017 

V letu 2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečal izvoz peletov za skoraj 50.000 ton in znaša dobrih 190.000 ton, znižala pa se je količina uvoženih peletov in sicer za slabih 20.000 ton glede na leto prej. Največ peletov je bilo uvoženih iz Romunije (38%), Avstrije (15 %)  ter Bosne in Hercegovine (14 %). Zanimivo je, da se je uvoz peletov iz Avstrije povečal, iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine pa zmanjšal, kar je verjetno posledica boljše kvalitete peletov na avstrijskem trgu.
Proizvodnja peletov v Sloveniji 2016 
 
Po podatkih spomladi 2017 opravljene ankete med identificiranimi proizvajalci peletov v Sloveniji, je bila v letu 2016 skupna proizvodnja peletov 110.000 t. Ugotavljamo, da je proizvodnja v zadnjih dveh letih dokaj konstantna in odvisna predvsem od razpoložljive surovine, saj so kapacitete za proizvodnjo pri posameznih proizvajalcih večje, kot realizirano stanje.

V letu 2017 smo evidentirali 19 poslovnih subjektov, med katerimi prevladujejo manjši proizvajalci. Med evidentiranimi proizvajalci je le eden z letno proizvodnjo nad 50.000 t in eden s proizvodnjo v razredu 15.000-50.000 t.


 
 
Zunanja trgovina s peleti v letu 2016 
Leto 2016 je glede na pretekla leta zaznamoval rekorden uvoz peletov, ki je presegel 200.000 ton. Na podlagi podatkov SURS je bil lani zunanjetrgovinski primanjkljaj količinsko 64.000 ton, vrednostno pa 7,6 milijonov evrov.
Največ (41 % oziroma 83.000 ton) pelet je bilo uvoženih iz Romunije, sledijo Bosna in Hercegovina (18 %), Hrvaška (14 %) in Avstrija (10 %). Izvoz peletov je tudi dosegel rekordno raven, in sicer je bil 138.000 ton, od katerih jih je bilo 90 % izvoženo v  Italijo, 5 % pa v Avstrijo.

 


 

Proizvodnja pelet v Sloveniji 2014
 
Po podatkih opravljene ankete med identificiranimi proizvajalci pelet v Sloveniji, je bila skupna proizvodnja pelet v Sloveniji (2014) več kot 100.000 t. V letu 2014 smo evidentirali 17 poslovnih subjektov, med njimi prevladujejo manjši proizvajalci. Med evidentiranimi proizvajalci je le eden z letno proizvodnjo nad 50.000 t in eden s proizvodnjo nad 10.000 t.
 

Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji v letu 2014.


Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji med leti 2010 in 2014.


Uvoz in Izvoz pelet v Sloveniji
 
Na podlagi ocene iz začasnih podatkov zunanje trgovine smo lani v Slovenijo uvozili približno 160 tisoč ton peletov, izvozili pa okrog 110 tisoč ton. V prvih enajstih mesecih lanskega leta smo največ pelet uvozili iz Romunije (40 %) in  iz Bosne in Hercegovine (30 %). 
 
 
Slika: Zunanja trgovina s peleti za Slovenijo (€).