Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Proizvodnja pelet v Sloveniji

Proizvodnja peletov v Sloveniji 2016 
 
Po podatkih spomladi 2017 opravljene ankete med identificiranimi proizvajalci peletov v Sloveniji, je bila v letu 2016 skupna proizvodnja peletov 110.000 t. Ugotavljamo, da je proizvodnja v zadnjih dveh letih dokaj konstantna in odvisna predvsem od razpoložljive surovine, saj so kapacitete za proizvodnjo pri posameznih proizvajalcih večje, kot realizirano stanje.

V letu 2017 smo evidentirali 19 poslovnih subjektov, med katerimi prevladujejo manjši proizvajalci. Med evidentiranimi proizvajalci je le eden z letno proizvodnjo nad 50.000 t in eden s proizvodnjo v razredu 15.000-50.000 t.


 
 
Zunanja trgovina s peleti v letu 2016 
Leto 2016 je glede na pretekla leta zaznamoval rekorden uvoz peletov, ki je presegel 200.000 ton. Na podlagi podatkov SURS je bil lani zunanjetrgovinski primanjkljaj količinsko 64.000 ton, vrednostno pa 7,6 milijonov evrov.
Največ (41 % oziroma 83.000 ton) pelet je bilo uvoženih iz Romunije, sledijo Bosna in Hercegovina (18 %), Hrvaška (14 %) in Avstrija (10 %). Izvoz peletov je tudi dosegel rekordno raven, in sicer je bil 138.000 ton, od katerih jih je bilo 90 % izvoženo v  Italijo, 5 % pa v Avstrijo.

 


 

Proizvodnja pelet v Sloveniji 2014
 
Po podatkih opravljene ankete med identificiranimi proizvajalci pelet v Sloveniji, je bila skupna proizvodnja pelet v Sloveniji (2014) več kot 100.000 t. V letu 2014 smo evidentirali 17 poslovnih subjektov, med njimi prevladujejo manjši proizvajalci. Med evidentiranimi proizvajalci je le eden z letno proizvodnjo nad 50.000 t in eden s proizvodnjo nad 10.000 t.
 

Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji v letu 2014.


Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji med leti 2010 in 2014.


Uvoz in Izvoz pelet v Sloveniji
 
Na podlagi ocene iz začasnih podatkov zunanje trgovine smo lani v Slovenijo uvozili približno 160 tisoč ton peletov, izvozili pa okrog 110 tisoč ton. V prvih enajstih mesecih lanskega leta smo največ pelet uvozili iz Romunije (40 %) in  iz Bosne in Hercegovine (30 %). 
 
 
Slika: Zunanja trgovina s peleti za Slovenijo (€).