Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Pristopna dokumentacija

Pristopna dokumentacija
 
9. julija 2015 smo od Urada za intelektualno lastnino prejeli Odločbo o registraciji znamke S4Q. To pomeni, da je znamka pod številko 201471486 tudi uradno registrirana.
 
Prikaz znamke:
Znak S4Q je komunikacijsko orodje, ki naj bi potrošnikom oz. uporabnikom pelet sporočal, da ima proizvajalec vzpostavljen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti, ki omogoča proizvodnjo pelet konstantne (opredeljene) kakovosti. S tega vidika je pomembno, da je znak uporabljen pravilno, v skladu z vnaprej določenimi pravili, da ne pride do zavajanja uporabnikov in javnosti. Cilj je namreč doseči čim večjo prepoznavnost znaka S4Q med proizvajalci lesnih goriv in uporabniki.

Vse, ki bi želeli z nami sodelovati pri implementaciji sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti proizvodnje pelet, vabimo, da si na spletni strani preberete splošne pogoje psolovanja blagovne znamke S4Q. V primeru, da bi želeli pridobiti certifikat kakovosti S4Q pa vas naprošamo, da izpolnete pristopni obrazec ter ga posredujete na elektronski naslov tina.jemec@gozdis.si.

Relevantna dokumentacija: