Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Namen

Namen

Sistem nadzora in zagotavljanja kakovosti povečuje zaupanje potrošnikov, saj lahko proizvajalci končnim uporabnikom pokažejo in dokažejo, da s spremljanjem in nadzorom procesov v dobavni verigi dosegajo podano oziroma obljubljeno kakovost.
 
Podpora za kakovost ali kot jo krajše imenujemo S4Q, je namenjena manjšim proizvajalcem pelet in temelji na ustreznih mednarodnih standardih ISO / CEN (EN):
 
SIST EN ISO 17225-1:2014 - Trdna biogoriva – Specifikacije goriv in razredi – 1 del: Splošne zahteve
SIST EN ISO 17225-2:2014 - Trdna biogoriva – Specifikacije goriv in razredi – 2 del: Razvrščeni lesni peleti
 
SIST EN 15234-1:2011 - Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 15234-2:2012 - Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 2. del: Lesni peleti za neindustrijsko uporabo
 
Glavni namen podpornega sistema in tržne znamke je vzpostaviti učinkovit sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti v proizvodnem procesu z minimalnimi stroški in minimalnim obsegom birokracije. Tržna znamka S4Q bo manjšim proizvajalcem omogočala vstop na trg, ki dandanes zahteva določen in konstanten nivo kakovosti pelet.
 
Koristi zaradi tržne znamke pa bodo imeli tudi uporabniki peletov, saj bodo na trgu dostopni peleti nadzorovane kakovosti s točno opredeljenimi lastnostmi, zaradi česar bo posledično raslo zaupanje v celotno panogo.