Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovostni razredi

Kakovostni razredi
 
Shema S4Q opredeljuje tri kakovostne razrede:
  • kakovostni razred 1
  • kakovostni razred 2 in
  • kakovostni razred 3.