Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet v Sloveniji

Kakovost pelet v Sloveniji

Na Gozdarskem inštitutu Slovenijie v okviru Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko deluje Laboratorij za lesno biomaso. Skladno z evropskimi in mednarodnimi standardi analiziramo kakovost pelet in ostalih lesnih goriv. Uspešnost testiranih metod in naprav letno preverjamo na medlaboratorijskem testu, ki ga izvaja avstrijski inštitut OFI. 
 
V laboratoriju se odvijajo znanstvene raziskave s področja lesnih goriv, opravljamo analize kakovosti pelet na slovenskem trgu (v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije), izvajamo pa tudi individualne analize pelet po naročilu za proizvajalce in distributerje.
 
Več o laboratoriju si lahko preberete na spletni strani Gozdarskega inštituta (http://www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/raziskovalna-infrastruktura-gis/laboratorij-za-lesno-biomaso-lbb/).
 
V letu 2014 smo v okviru projekta FOROPA pripravili kratek video, kjer predstavljamo poenostavljene metode analiz glavnih kazalnikov kakovosti pelet, t.j. vsebnost vode, gostota nasutja in mehanska obstojnost.