Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet 2021

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2021


V letu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) izvedli že šesto analizo kakovosti lesnih peletov dostopnih na slovenskem trgu. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti med peleti z oznako kakovosti A1, ki se najpogosteje uporabljajo za ogrevanje v gospodinjstvih ter rezultate primerjati z rezultati analiz iz preteklih let (2019, 2018, 2017, 2015 in 2014).

V analizo je bilo vključenih 15 vreč peletov različnih proizvajalcev iz 5 držav: Slovenije, Avstrije, Bosne in Herzegovine, Nemčije in Romunije. Vzorce smo pridobili pri različnih ponudnikih, večjih trgovskih centrih, lokalnih prodajalnah ter v skladiščih spletnih ponudnikov v različnih regijah po Sloveniji.

Na podlagi analiziranih parametrov kakovosti smo 11 vreč peletov razvrstili v najvišji kakovostni razred A1, kar predstavlja 73 % vzorcev, eno vrečo v kakovostni razred A2 in tri vreče v kakovostni razred B. V letošnji analizi kakovosti peletov ni bilo vzorca, ki ga zaradi slabe kakovosti ne bi mogli razvrstiti v kakovostne razrede. V primerjavi z rezultati analiz iz preteklih let je kakovost boljša. V letu 2019 prav tako kot letos ni bilo vzorca, ki ga ne bi mogli razvrstiti v kakovostni razred, vendar je bil v tem letu delež vzorcev razvrščenih v kakovostni razred A1 nekoliko manjši; teh je bilo 60 %. V letu 2018 se zaradi slabe kakovosti en vzorec (4 %) ni uvrstil v kakovostne razrede. V letu 2014 je bilo takšnih vzorcev 27 %, v letu 2015 36 %, v letu 2017 pa prav tako kot letos, ni bilo vzorca, ki ga ne bi mogli razvrstiti v kakovostne razrede. Ugotavljamo, da je zadnja leta delež vzorcev uvrščenih v kakovostni razred A1 naraščal in je glede na analize v letih 2014 in 2015 zelo visok. Trend kaže, da se je kakovost lesnih peletov dostopnih na slovenskem trgu od leta 2014 izboljšala. K čemur so zagotovo pripomogle tudi neodvisne analize kakovosti, ki smo jih opravili v preteklih letih.

Potrebno je omeniti, da se v večini evropskih držav za individualno rabo prodajajo predvsem peleti kakovostnega razreda A1 in A2.Cene v analizo vključenih peletov se gibajo med 3,59 € in 4,89 €, v povprečju pa kupljeni peleti stanejo 4,08 €. Letošnja povprečna cena je 0,22 € nižja kot povprečna cena peletov vključenih v preteklo raziskavo. Povprečna cena peletov uvrščenih v skupni kakovostni razred A1 znaša 4,17 €/vrečo. Povprečna cena peletov uvrščenih v skupni kakovostni razred B znaša 3,73 €/vrečo. V kakovostni razred A2 imamo uvrščeno le eno vrečo peletov, katere cena znaša 4,19 €/vrečo.

Opazili smo tudi nekaj neskladij pri označevanju vreč, ki smo jih zajeli v vzorec, saj so na embalaži zapisani certifikati, ki jih peleti ne dosegajo. To smo z analizo ugotovili v treh primerih (v analizi 2019 prav tako v treh primerih, v analizi 2018 kar v šestih primerih, leto prej v štirih). Peleti »Taprav pelet' za pogret« so zaradi nekoliko slabše mehanske obstojnosti razvrščeni v kakovostni razred B in ne dosegajo kakovosti glede na certifikat S4Q A1. Prav tako vzorci »Arboreko premium« in »House Pellets FAŠ« ne dosegajo kakovosti certifikata ENplus A1, ki ga zagotavljajo z embalažo. V primeru peletov »Arboreko premium« gre za previsoko vsebnost pepela, zato se razvrščajo v kakovostni razred B in ne A1, ki ga navajajo na embalaži. V primeru peletov »House Pellets FAŠ« pa gre za slabšo mehansko obstojnost, zato se razvrščajo v kakovostni razred B in ne A1 kot navedeno na embalaži. Rezultati kažejo, da proizvajalcem največje težave povzročata vsebnost pepela in mehanska obstojnost.

Podrobno poročilo o opravljeni analizi kakovosti peletov na slovenskem trgu 2021 najdete v priponki.