Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet 2018

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2018


V letu 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že četrtič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov na slovenskem trgu. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz. 

V raziskavo smo vključili 25 vreč peletov različnih proizvajalcev iz 6 različnih držav, dva vzorca navajata EU kot državo izvora, v enem primeru pa izvora ni bilo mogoče določiti. Vzorce smo pridobili pri različnih ponudnikih, tako večjih trgovskih centrih, lokalnih prodajalnah, kot tudi v skladiščih spletnih ponudnikov v različnih regijah po Sloveniji.

Na podlagi izmerjenih parametrov kakovosti smo 17 vreč peletov razvrstili v najvišji kakovostni razred A1, kar predstavlja 68 % vzorcev, dve vreči v kakovostni razred A2 in pet vreč v kakovostni razred B. Eno vrečo (4 % od celotnega vzorca) zaradi odstopanja parametrov kakovosti ni bilo mogoče razvrstiti v noben kakovostni razred. Zaradi tega letošnjo kakovost peletov ocenjuemo slabše kot preteklo leto, saj v letu 2017 izmed vseh vzorcev ni bilo takega, ki ga ne bi mogli razvrstiti v kakovostne razrede. V letu 2014 je bilo takšnih vzorcev 27 %, v letu 2015 pa 36 %. Se je pa glede na pretekle analize še povečal delež vzorcev uvrščenih v kakovostni razred A1. To potrjuje dejstvo, da se je kakovost lesnih peletov dostopnih na slovenskem trgu od leta 2014 izboljšala. K čemur so zagotovo pripomogle tudi neodvisne analize kakovosti, ki smo jih opravili v preteklih letih.V skupni kakovostni razred A1 so bili letos razvrščeni tudi trije vzorci slovenskega porekla: »Energija narave« proizvajalca Energija narave d.o.o., »Forest premium pellet Petrol« proizvajalca Petrol d.d. in od istega proizvajalca tudi »Petroleti«. Dva vzorca slovenskega porekla »Bioprofit« in »N-EKO peleti« sta bila uvrščena v skupni kakovostni razred A2 in sicer zaradi previsokega deleža pepela, ostale karakteristike pa ju uvrščajo v kakovostni razred A1. Peleti »Enerles« pa so bili zaradi previsokega deleža pepela uvrščeni v skupni kakovostni razred B, kakovost ostalih parametrov pa vzorec uvršča v kakovostni razred A1.Cene v analizo vključenih peletov se gibajo med 3,39 EUR in 4,89 EUR, v povprečju pa kupljeni peleti stanejo 4,09 EUR. Letošnja povprečna cena je 0,24 EUR višja kot povprečna cena peletov vključenih v raziskavo preteklo leto. Vreče peletov uvrščene v skupni kakovostni razred A1 so bile v povprečju (za 0,45 €) dražje od vreč peletov uvrščenih v kakovostni razred A2. Cene peletov uvrščenih v skupni kakovostni razred B so bile v povprečju nižje od vreč peletov uvrščenih v kakovostni razred A2 in A1. Peleti »Bioles horizont«, ki zaradi slabe kakovosti niso bili razvrščeni v noben kakovostni razred pa so dražji od peletov uvrščenih v kakovostni razred A2 in B ter v povprečju za 0,28 € cenejši od povprečne cene peletov v kakovostnem razredu A1.

Opazili smo tudi nekaj neskladij pri označevanju vreč, ki smo jih zajeli v vzorec, saj so na embalaži zapisani certifikati, ki jih peleti ne dosegajo. To smo z analizo ugotovili v šestih primerih (v analizi 2017 le v štirih primerih). Za najbolj problematičen parameter kakovosti se je izkazala prevelika količna vsebnosti pepela in v dveh primerih še mehanska obstojnost. Peleti »Bioles horizont«, ki so se izkazali kot najslabši v letošnji analizi kakovosti, pa nimajo označenega nobenega certifikata za proizvajalca.


Podrobno poročilo o opravljeni analizi kakovosti peletov na slovenskem trgu 2018 najdete v spodnji priponki.

 Porocilo_kakovost_peletov_2018