Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet 2017

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2017

V letu 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že tretjič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov na slovenskem trgu. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od zadnje analize v letu 2015. 

V raziskavo smo vključili 25 vreč peletov različnih proizvajalcev iz 8 različnih držav (v dveh primerih izvora ni bilo mogoče določiti), ki so dostopni pri različnih ponudnikih, tako večjih trgovskih centrih, lokalnih prodajalnah, kot tudi v skladiščih spletnih ponudnikov v različnih regijah po Sloveniji.

Na podlagi izmerjenih parametrov kakovosti smo 15 vreč peletov razvrstili v najvišji kakovostni razred A1, kar predstavlja 60 % vzorcev, šest vreč v kakovostni razred A2 in štiri vreče v kakovostni razred B. Izmed vseh 25 vzorcev ni bilo vreče, ki je zaradi odstopanja parametrov kakovosti ne bi bilo mogoče razvrstiti v kakovostne razrede, kar nas je pozitivno presenetilo. V letu 2014 je bilo takšnih vzorcev 27 %, v letu 2015 pa 36 %. Prav tako se je glede na pretekle analize povečal delež vzorcev uvrščenih v kakovostni razred A1. To potrjuje dejstvo, da se je kakovost lesnih peletov dostopnih na slovenskem trgu izboljšala. K čemur so zagotovo pripomogle tudi neodvisne analize kakovosti, ki smo jih opravili v preteklih letih.


V skupni kakovostni razred A1 so bili letos razvrščeni tudi trije vzorci slovenskega porekla: »Biomasa« proizvajalca Biomasa d.o.o., »Forest premium« proizvajalca Petrol d.d. in »Energija narave (smrekovi peleti)« proizvajalca Energija narave d.o.o. Ostali trije vzorci slovenskega porekla: »N-EKO (Biron)«, »Profiles (Bioprofit)« in »Enerles«, proizvajalca GGP d.o.o., so bili uvrščeni v skupni kakovostni razred A2 in sicer zaradi previsokega deleža pepela, ostale karakteristike pa jih uvrščajo v kakovostni razred A1.

Cene v analizo vključenih peletov se gibajo med 3,08 EUR in 4,85 EUR, v povprečju pa kupljeni peleti stanejo 3,85 EUR. Vreče peletov uvrščene v skupni kakovostni razred A1 so bile v povprečju (za 0,53 €) dražje od vreč peletov uvrščenih v kakovostni razred A2. Cene vreč peletov uvrščenih v skupni kakovostni razred B so bile v povprečju (za 0,26 €) dražje od vreč peletov uvrščenih v kakovostni razred A2 in cenejše (za 0,27 €) od vreč peletov uvrščenih v kakovostni razred A1.V letošnji analizi kakovosti peletov smo prvič merili tudi delež finih delcev v vreči, to je delcev manjših od 3,15 mm, ki ne sme presegati mejne vrednosti 1 % za vse tri kakovostne razrede A1, A2 in B. Temu pogoju ustrezajo vsi vzorci vključeni v analizo, saj največji delež finih delcev dosežejo peleti »Super bober«, ki vsebujejo 0,75 % delcev. Najmanj finih delcev v vreči smo izmerili pri »German pellets«, ki jih vsebujejo le 0,12 %. Med peleti slovenskega porekla smo najnižjo vsebnost finih delcev izmerili peri peletih »Profiles (Bioprofit)«, in sicer 0,15 %.
Podrobno poročilo o opravljeni analizi kakovosti peletov na slovenskem trgu 2017 najdete v spodnji priponki.