Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet 2015

Analize kakovosti pelet na slovenskem trgu 2015

V letu 2015 smo na Gozdarskem institutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) zopet izvedli analizo kakovosti pelet na slovenskem trgu. Namen tovrstnih raziskav je ozavestiti javnost/porabnike o stanju kakovosti na slovenskem trgu tega, vse bolj relevantnega lesnega energenta. Naš cilj je bil vključiti čim več različnih ponudnikov pelet v različnih regijah po Sloveniji. Skupno smo zato analizirali petindvajset vreč pelet, ki smo jih v mesecu juliju kupili v 20 prodajalnah v 14 mestih po Sloveniji. Za razliko od lanskoletne analize, ko smo pelete kupili le v večjih trgovskih centri pa smo v letošnjem letu pelete kupili tudi v lokalnih prodajalnah kot so kmetijske zadruge in v skladiščih spletnih ponudnikov.

Na podlagi izmerjenih parametrov kakovosti smo šest vreč pelet razvrstili v najvišji kakovostni razred A1, šest vreč v kakovostni razred A2, štiri vreče v kakovostni razred B, kar 9 vreč pa zaradi odstopanja nekaterih parametrov kakovosti ni bilo mogoče razvrstiti v kakovostne razrede. Rezultati so nas presenetili predvsem zaradi relativno visokega števila pelet, ki jih ni bilo mogoče razvrstiti v kakovostne razrede; takšnih je bilo lansko leto 27% v letošnjem letu pa 36 %. V primerjavi s preteklim letom pa se je povečal delež pelet, ki jih je bilo mogoče razvrstiti v kakovostni razred A1, ter nekoliko zmanjšal delež pelet razvrščenih v kakovostni razred B.Med vzorci, ki jih je bilo mogoče razvrstiti v skupni kakovostni razred A1 prevladujejo predvsem peleti avstrijskega in nemškega izvora. Vse vreče razen ena pa imajo na vrečah označen bodisi certifikat kakovosti ENplus ali DINplus. V Kakovostni razred A1 ni bilo mogoče razvrstiti nobenega vzorca slovenskega porekla. Potrebno pa je omeniti, da so se kakovostnemu razredu A1 zelo približali peleti slovenskega porekla »N-eko peleti« proizvajalca Biron d.o.o. Za slednje so bili značilni visoka gostota nasutja, nizka vsebnost vode, ter majhen delež pepla, glede na standard pa smo jih zaradi mehanske obstojnosti (97,49 %) tik pod mejo za kakovostni razred A1, A2 razvrstili v kakovostni razred B.
V skupni kakovostni razred A2 smo razvrstili tri vzorce pelet slovenskega izvora, dva iz Bosne in Hercegovine ter enega iz Srbije. V kakovostnem razredu B se nahajata dva vzorca slovenskega porekla ter po eden srbskega in hrvaškega.Med boljše slovenske palete so se tokrat uvrstili peleti »ENERLES peleti iz čiste jelke« proizvajalca GGP d.o.o., »Bio Profit - lesni peleti« proizvajalca Profiles d.o.o. ter »Eco Peleti - Red Devil« proizvajalca Žaga Cugmajster d.o.o. Kar pa ni presenetljivo, saj so vsi trije omenjeni proizvajalci vzpostavili sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti in tako pridobili znak kakovosti ENplus A2.
 
Cene pelet se gibajo med 3,22 EUR in 4,99 EUR, v povprečju pa kupljeni peleti stanejo 4,01 EUR. Vreče pelet uvrščene v kakovostni razred A1 so bile v povprečju (za 0,61 eur) dražje od vreč pelet uvrščenih v kakovostni razred A2 (Slika 7). Cena vreč pelet, ki jih ni bilo mogoče razvrstiti v kakovostne razrede se gibajo med 3,22 pa tudi do 4,41 EUR.

Podrobno poročilo o izvedeni analizi pelet lahko najdete v spodnji priponki.