Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Kakovost pelet 2014

Analize kakovosti pelet na slovenskem trgu 2014
 
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pred kurilno sezono 2014/2015 v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije opravili analizo petnajstih različnih vreč pelet, ki so bile kupljene v večjih trgovskih centrih po vsej Sloveniji.
 
Analizirali smo glavne kazalnike kakovosti pelet: vsebnost vode, mehansko obstojnost, gostoto nasutja in delež pepela ter jih po standardu SIST EN 14961-2 razporedili v kakovostne razrede; A1, A2 in B. Najstrožji pogoji veljajo za kakovostni razred A1, kamor spadajo peleti najvišje kakovosti. Sledi razred A2, ki dopušča manjša odstopanja npr. pri deležu pepela ter razred B, ki med drugim kot surovino dovoljuje tudi rabljen les ali lesne ostanke iz industrijske proizvodnje. Če peleti ne dosežejo vseh v standardu opredeljenih mejnih vrednosti, jih ni mogoče uvrstiti v noben kakovostni razred.
 

Slika: Izmerjene vrednosti vsebnosti vode ter deleža pepela.

 
Slika: Izmerjene vrednosti mehanske obstojnosti in gostote nasutja.
 
Podrobno predstavitev rezultatov si lahko preberete v poročilu »Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014«, katero se nahaja na dnu te strani.
 
Rezultati analize so na voljo tudi na spletni strani Zveze Potrošnikov Slovenije: https://www.zps.si/index.php/okolje/energija/6995-test-lesnih-peletov-9-2014.

 
Analize kakovosti pelet slovenskih proizvajalcev 2014
 
V začetku leta 2014 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili analize vzorcev pelet izključno slovenskih proizvajalcev. K sodelovanju smo povabili vsa evidentirana podjetja, ki so se ob začetku leta 2014 ukvarjala s proizvodnjo palet, od tega jih je zanimanje izkazalo osem. V februarju smo v ta namen izvedli nenapovedane obiske pri proizvajalcih in odvzeli vzorčne vreče pelet iz skladišč ali proizvodnih linij.
 
Analize naključno odvzetih vzorcev pelet so bile opravljene v Laboratoriju za lesno biomaso Gozdarskega inštituta Slovenije ter pri zunanjem izvajalcu. Analizirali pa smo naslednje kazalnike kakovosti: vsebnost vode, vsebnost pepela, mehansko obstojnost, gostoto nasutja, spodnjo kurilno ali energijsko vrednost.
 
Analiza kakovosti vzorcev pelet slovanskih proizvajalcev je pokazala, da so peleti proizvajalca Habjan & Habjan d.o.o. ustrezali zahtevam za uvrstitev v kakovostni razred A1 v primeru vseh analiziranih parametrov. Podobne rezultate sta dosegla tudi proizvajalca Žaga Cugmajster d.o.o. in GGP d.o.o., z izjemo deleža pepela, ki ustreza pogojem za uvrstitev v kakovostni razred A2. Zelo dobre vrednosti so dosegli tudi peleti proizvajalca JOL d.o.o. , ki je v primeru mehanske obstojnosti tik pod mejo za kakovostni razred A1. Pri vseh ostalih proizvajalcih bodisi zaradi vsebnosti vlage, bodisi zaradi mehanske obstojnosti, vzorcev peletov po obravnavanih kriterijih ni bilo mogoče uvrstiti v razrede po standardu EN 14961-2:2010.
 
 
 
Slika: Izmerjene vrednosti vsebnosti vode in deleža pepela v vzorcih odvzetih pri slovenskih proizvajalcih.
 


Slika: Izmerjene vrednosti mehanske obstojnosti in gostote nasutja vzorcev odvzetih pri slovenskih proizvajalcih.
 
Podrobno predstavitev rezultatov si lahko preberete v poročilu »Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014«.