Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Gradiva

Gradivo

Na tem mestu smo zbrali literaturo na temo lesne biomase, ki smo jo izdelali tekom različnih projektov, v katerih je sodeloval Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije.

a) Priročniki, katalogi

 
Naslovnica Povezava do publikacije                                Naslovnica Povezava do publikacije                                   Naslovnica Povezava do publikacije
Priročnik lesna goriva Energetsko pogodbeništvo Katalog proizvajalcev polen in sekancev 2012
Kakovostna lesna goriva za vsakogar Biomasni logistični centri Katalog proizvajalcev polen in sekancev 2008
Drva in lesni sekanci Zunajgozdni nasadi hitrorastočih
drevesnih in grmovnih vrst
   
 
 
b) Primeri dobrih praks, bilteni, brošure
 
Naslovnica Povezava do publikacije                         Naslovnica Povezava do publikacije                           Naslovnica Povezava do publikacije           
Koristni podatki Drva Sekanci
Peleti Popis sekalnikov 2015 Tokovi okroglega lesa 2013
Biomasa d.o.o. Biofit d.o.o. Energija narave d.o.o.
Ogrevanje Gozdarskega
inštituta Slovenije
Ogrevanje rastlinjakov, GG NM Ogrevanje Kulturnega doma Železniki
KIG d.d. DOLB Lenart Vrtnarija Zupančič Danilo s.p.
Osnovna šola Cirkulane Osnovna šola Makole Raba lesne biomase v Kozjanskem parku
Osnovna šola Velika Dolina Osnovna šola Koprivnica Osnovna šola Jožeta Gorjupa
DOLB Pragersko DOLB Velika Nedelja DOLB Videm pri Ptuju
Oljarna Berce Oljarna Jable Oljarna Komaros Agroenergie
Bioplinarna Arnuš Bioplinarna Jezera Proizvodnja biolina, Talmassons
LIDAR v gozdarstvu PER-LES bilten Koristni podatki, BioVill
Ogrevanje s peleti, BioVill Ogrevanje s sekanci, BioVill Ogrevanje z drvmi, BioVill