Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cilji sheme

Glavni deli sheme S4Q zajemajo:
 
  • opredelitev kakovostnih razredov in specifikacija lastnosti pelet,
  • vzpostavitev notranjega sistema upravljanja s kakovostjo (opreme in procesov, kvalifikacija zaposlenih, doslednost S4Q dokumentacije, notranja kontrola kakovosti),
  • nadzor in ugotavljanje skladnosti končnega proizvoda, proizvodnje pelet in logističnega sistema (do končnega uporabnika),
  • izvajanje zunanjega nadzora in upravljanje s pritožbami ter
  • dodelitev pravice uporabljanja znaka sheme S4Q.