Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene lesnih goriv na slovenskem trgu
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Republike Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v drugi polovici leta 2022
 
Za tono peletov pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 612 € (z vključenim DDV), kar je 5 % več kot avgusta 2022, ko smo zaradi skokovitega porasta cen izvedli dodatno zbiranje cen. V primerjavi s koncem kurilne sezone 2021/2022 je cena kar 78 % višja. V primerjavi z začetkom kurilne sezone 2021/2022 pa je cena za 122 % višja. 

Slika 1: Cene lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2022.
 
Cene peletov se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru da pelete kupimo v razsutem stanju, lahko privarčujemo v povprečju do 114 €/tono, ali v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah, lahko privarčujemo v povprečju do 143 €/tono. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena višja.

Cene peletov se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so lahko pri distributerjih dražji. Trenutno so cene pri distributerjih za 34 % (ali 178 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 14 % (ali 72 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih. Sedaj, v oktobru 2022, so se cene glede na konec kurilne sezone 2021/2022 zvišale; pri slovenskih proizvajalcih za 60 %, spletnih ponudnikih za 72 %, pri distributerjih pa za 83 %. 

Slika 2: Cene pelet (v €/t z DDV) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm znaša cena ob začetku kurilne sezone 2022/2023 125,41 €/t, kar je približno 25 % več kot maja, ob koncu kurilne sezone.. Za sekance istega velikostnega razreda z vlažnostjo okoli 20 %, je cena v oktobru 2022 133 €/t.
 
Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 311 €/t (oz. 153 €/prm) in je za 45 % višja kot ob koncu kurilne sezone 2021/2022 , in 59 % višja kot pred začetkom kurilne sezone v lanskem letu. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa znaša 256 €/t z DDV (oz. 126 €/prm).
 
Cene briket v oktobru 2022 so v primerjavi s koncem kurilne sezone 2021/22 dosti višje, saj so se zvišale za kar 59 %. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg embalaži odšteli 446 €. Od avgusta, ko je cena tone briketov znašala 456 €, je cena padla za 9,5 %. V primerjavi z začetkom kurilne sezone 2021/2022 je cena briketov sedaj za kar 99 % višja.
 
Cena kurilnega olja se je od maja 2022 dvignila za 0,7 % in trenutno (oktober 2022) znaša 138 €/MWh. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  73 % cenejši (njihova cena znaša 37 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa le 6 % cenejši (njihova cena znaša 130 €/MWh) od kurilnega olja.  

 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Razlika med ceno kurilnega olja in peleti (peleti so 6 % cenejši), je najnižja, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011, kar je posledica izrazitega dviga cen pelet. Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja.