Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene lesnih goriv na slovenskem trgu
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Republike Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v drugi polovici leta 2021
 
Za tono peletov pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 275 € (z vključenim DDV), kar je dobra 2 % več kot ob koncu pretekle kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa je cena za 3 % višja.

 

Slika 1: Cene lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2021.
 
Cene pelet se razlikujejo glede na kakovost, količino ter obliko embalaže. Trenutno znašaj cene peletov pakiranih v 15 kg vreče kakovostnega razreda A1 v povprečju 280 €/t, kakovostnega razreda A2 pa kar 8 % manj, kar znaša 259 €/t.
V primeru, da pelete kupimo v razsutem stanju lahko privarčujemo v povprečju do 18 €/t oz. 22 €/t, če pelete kupimo v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja.

Cene pelet se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so pri distributerjih najdražji.
Trenutno so cene pri distributerjih za 10 % (ali 27 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 8 % (ali 22 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih. Ob začetku kurilne sezone 2021/22 so se cene glede na konec pretekle kurilne sezone zvišale; pri slovenskih proizvajalcih za 4 %, spletnih ponudnikih za 4,5 %, pri distributerjih pa so se znižale za 3 %.


 
 

Slika 2: Cene pelet (v €/t z DDV) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm bomo trenutno odšteli 65 € za tono. Cena sekancev se je znižala in trenutno znaša 20 % manj kot ob koncu pretekle kurilne sezone. Za sekance istega velikostnega razreda z vlažnostjo okoli 20 % cena ob začetku kurilne sezone znaša 74 €/t. Če ceno sekancev različne vlažnosti preračunamo v €/MWh, ugotovimo, da je cena suhih in vlažnih sekancev skoraj enaka in znaša 18,6 €/MWh za sekance vlažnosti 20 %, ter 19,1 €/MWh za sekance vlažnosti 30 %.

Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 195 €/t oziroma 98 €/prm in je za 17 % višja kot ob koncu pretekle kurilne sezone, in 19 % višja kot v enakem obdobju lansko leto. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa znaša 170 €/t z DDV oziroma 85 €/prm.

Cene briket ob začetku kurilne sezone 2021/22 v primerjavi s koncem kurilne sezone 2020/21 ostajajo zelo podobne, saj so se znižale za zgolj 0,5 %. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg embalaži odšteli 225 €. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2020 je cena briket v povprečju 1 % nižja.

Cena kurilnega olja se je v oktobru 2021 gibala okoli 106 €/MWh in se je v primerjavi z majem 2021 dokaj zvišala, in sicer za 10 %. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  82 % cenejši (njihova cena znaša 19 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 45 % cenejši (njihova cena znaša 59 €/MWh) od kurilnega olja. 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Razlika med ceno kurilnega olja in peleti (peleti so 4 % cenejši), se je ponovno dvignila glede na preteklo zbiranje cen. V aprilu 2020 je bila zaradi padca cen kurilnega olja, razlika med ceno pelet in kurilnega olja najnižja, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011. Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja. Tudi pri primerjavi drugih lesnih goriv s ceno kurilnega olja glede na začetek kurilne sezone, se je razlika povišala, in sicer predvsem na račun višjih cen kurilnega olja.