Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene pelet
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v drugi polovici leta 2019
 
Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 282,05 €, kar je slab odstotek več kot ob koncu pretekle kurilne sezone, torej spomladi letos. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa so cene za manj kot pol odstotka nižje.

 

Slika 1: Cene različnih lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2019.
 
Cene pelet se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru, da pelete kupimo v razsutem stanju lahko privarčujemo v povprečju do 20 €/t oz. 19 €/t, če pelete kupimo v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja.

Cene pelet se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so pri distributerjih najdražji.
Trenutno so cene pri distributerjih za 13 % (ali 35 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 8 % (ali 20 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih.
Ob začetku kurilne sezone 2019/20 so se cene glede na konec pretekle kurilne sezone pri slovenskih proizvajalcih in spletnih ponudnikih zvišale (2 % pri spletnih ponudnikih in 3,5 % pri slovenskih proizvajalcih), pri distributerjih pa nekoliko znižale (slabe 3 %).

 
 

Slika 2: Cene pelet (v €/t z DDV) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm bomo trenutno odšteli 86 € za tono. Cena sekancev se je znatno zvišala v primerjavi s koncem pretekle kurilne sezone, saj je trenutna cena kar 15 % višja kot spomladi letos in 5 % nižja kot v enakem obdobju lansko leto.

Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 178 €/t in je za 9,5 % višja kot ob koncu pretekle kurilne sezone in za 13 % višja v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa se je zvišala za 3 % in znaša 165,6 € na tono.

Cene briket ob začetku kurilne sezone so se v primerjavi s koncem kurilne sezone 2018/19 znižale za 2 odstotka. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg PVC embalaži odšteli 252 €. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2018 je cena briket v povprečju 5 % (ali 13 €/t) nižja.

Cena kurilnega olja se je v oktobru 2019 gibala okoli 99 €/MWh in se je v primerjavi z aprilom 2019 zvišala za 3 %. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  74 % cenejši (njihova cena znaša 25 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 39 % cenejši (njihova cena znaša 60 €/MWh) od kurilnega olja. 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja. Tudi ob začetku letošnje kurilne sezone je zaradi zvišanja cen kurilnega olja, razlika med ceno pelet in kurilnega olja zelo visoka (skoraj 40 %). Najmanjšo razliko v ceni (23 %) pa smo zabeležili v prvi polovici leta 2016 zaradi padca cen kurilnega olja.