Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene pelet
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski Inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v prvi polovici leta 2018
 
Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 269 €, kar je približno 5 % več kot v drugi polovici lanskega leta, torej ob začetku kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa so cene za šest odstotkov višje.

 

Slika 1: Cene različnih lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2018.
 
Cene pelet se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru, da pelete kupimo v razsutem stanju lahko privarčujemo v povprečju do 32 €/t oz. 10 €/t, če pelete kupimo v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja.

Cene pelet se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so lahko pri distributerjih do 15 odstotkov dražji.
Trenutno so cene pri distributerjih za 19 % (ali 45 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 8 % (ali 20 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih.
Ob koncu kurilne sezone so se cene glede na začetek kurilne sezone zvišale in sicer pri slovenskih proizvajalcih v povprečju le za 2 %, pri spletnih ponudnikih za 5 %, pri distributerjih pa za 7 %.

 
 

Slika 2: Cene pelet (v €/t) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm bomo trenutno odšteli 77,5 evrov za tono, kar je približno 2 odstotka več kot ob začetku kurilne sezone in 4 odstotke več kot v enakem obdobju lansko leto.

Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 151 €/t in je za 8 % višja kot ob začetku kurilne sezone. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa je ostala enaka in znaša 138 evrov na tono. Zaradi dolge kurilne sezone je opazno zvišanje cen suhih drv (vlažnosti okoli 20 %) in tudi ponudba na trgu je opazno manjša, predvsem pri kmetih in lastnikih gozda, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo drv.

Cene briket ob koncu kurilne sezone so se v primerjavi z obdobjem pred kurilno sezono 2017/18 zvišale za 9 odstotkov. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg PVC embalaži odšteli 236 €. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 je cena briket v povprečju kar 14 % (ali 28 €/t) višja.

Cena kurilnega olja se je v aprilu 2018 gibala okoli 87,5 €/MWh in se je v primerjavi z oktobrom 2017 zvišala za 6 %, v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto pa zvišala za 10 %. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  kar 74 odstotkov cenejši (njihova cena znaša 22,8 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 35 odstotkov cenejši (njihova cena znaša 57,3 €/MWh). 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja, najmanjšo razliko (23 %) pa v prvi polovici leta 2016 zaradi padca cen kurilnega olja.