Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene pelet
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski Inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v drugi polovici leta 2017
 
Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 256 €, kar je 1 % več kot v  prvi polovici leta 2017. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa so cene za skoraj 5 % višje.

 

Slika 1: Cene različnih lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2017.
 
Cene pelet se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru, da pelete kupimo v razsutem stanju lahko privarčujemo v povprečju do 25 € oz. do 12 €, če pelete kupimo v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja.

Cene pelet se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so lahko pri distributerjih do 15 odstotkov dražji.
Trenutno so cene pri distributerjih za 13 % višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 5 % višje kot neposredno pri proizvajalcih.
V drugi polovici letošnjega leta cene pri proizvajalcih in distributerjih glede na prvo polovico leta v povprečju ostajajo enake, medtem ko so se pri spletnih ponudnikih zvišale (za 2,5 %).

 
 

Slika 2: Cene pelet (v €/t) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm bomo trenutno odšteli 76 evrov za tono, kar je približno 2,5 odstotka več kot ob koncu pretekle kurilne sezone.

Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 140 evrov in je za 4 % višja kot ob koncu kurilne sezone 2016/17. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa je nekoliko nižja (1 %) in trenutno znaša 138 evrov na tono.

Cene briket ob začetku kurilne sezone so se v primerjavi z obdobjem po kurilni sezoni 2016/17 zvišale za skoraj pet odstotkov. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg PVC embalaži odšteli 216,5 €. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2016 se je cena briket zvišala za dobrih šest odstotkov.

Cena kurilnega olja se je v oktobru 2017 gibala okoli 82 €/MWh in se je v primerjavi z aprilom 2017 povečala za okoli 3 %, v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto pa zvišala za 5 %. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  kar 73 odstotkov cenejši (22,4 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 34 odstotkov cenejši (54,5 €/MWh). 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja, najmanjšo razliko (23 %) pa v prvi polovici leta 2016 zaradi padca cen kurilnega olja.