Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Cene lesnih goriv

Cene pelet
 

Spremljanje cen lesnih goriv
 
Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Statistični urad Slovenije spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdno-lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Cen lesnih sekancev in pelet se sistematično ne spremlja. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.
 
Gozdarski Inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII (www.biomasstradecentre2.eu) cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.
 
Cene pelet v drugi polovici leta 2018
 
Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 283 €, kar je približno 5 % več kot v prvi polovici leta, torej ob koncu pretekle kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa so cene za 10 % višje.

 

Slika 1: Cene različnih lesnih goriv (v €/t z DDV) med 2011 in 2018.
 
Cene pelet se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru, da pelete kupimo v razsutem stanju lahko privarčujemo v povprečju do 45 €/t oz. 22 €/t, če pelete kupimo v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja.

Cene pelet se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so pri distributerjih najdražji.
Trenutno so cene pri distributerjih za 18 % (ali 47 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 9 % (ali 23 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih.
Ob začetku kurilne sezone so se cene glede na konec pretekle kurilne sezone zvišale in sicer pri slovenskih proizvajalcih in distributerjih v povprečju za 5 %, pri spletnih ponudnikih pa za 6 %.

 
 

Slika 2: Cene pelet (v €/t) glede na način pakiranja ter mesto nakupa.
 
Najcenejša oblika lesnih goriv na trgu so lesni sekanci, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev; zaradi višjih stroškov proizvodnje so praviloma sekanci z nižjo vsebnostjo vode in manjšimi delci dražji. Za najbolj prodajano obliko sekancev tj. vlažnosti okoli 30 % in velikostjo delcev do 31 mm bomo trenutno odšteli 91 € za tono. Cena sekancev se je znatno povišala, saj je trenutna cena kar 17 % višja kot ob koncu pretekle kurilne sezone in 20 % višja kot v enakem obdobju lansko leto.

Cena drv, vlažnosti okoli 20 % in dolžine med 25 in 33 cm, trenutno znaša 158 €/t in je za 5 % višja kot ob koncu pretekle kurilne sezone in za 13 % višja v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij pa se je zvišala za kar 14 % in znaša 157 € na tono.

Cene briket ob začetku kurilne sezone so se v primerjavi z obdobjem ob koncu kurilne sezone 2017/18 zvišale za 12 odstotkov. V povprečju bomo za tono briket pakiranih v 10 kg PVC embalaži odšteli 265 €. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 je cena briket v povprečju kar 22 % (ali 48 €/t) višja.

Cena kurilnega olja se je v novembru 2018 gibala okoli 103 €/MWh in se je v primerjavi z aprilom 2018 zvišala za 18 %, v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto pa je cena kar 25 % višja. Če primerjamo cene glede na MWh so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti  74 % cenejši (njihova cena znaša 26,7 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 42 % cenejši (njihova cena znaša 60,2 €/MWh) od kurilnega olja. 

Slika 3: Cene pelet (v €/MWh) v primerjavi s cenami lesnih sekancev, lesnih briket, polen in kurilnega olja.  


Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja. Tudi ob začetku letošnje kurilne sezone je zaradi zvišanja cen kurilnega olja, razlika med ceno pelet in kurilnega olja zelo visoka (več kot 40 %). Najmanjšo razliko v ceni (23 %) pa smo zabeležili v prvi polovici leta 2016 zaradi padca cen kurilnega olja.