Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Aktualne cene lesnih goriv

Ob začetku kurilne sezone 2019/20 smo ponovno zbrali in analizirali cene lesnih goriv dostopnih na slovenskem trgu.
V splošnem je zaznati zvišanje cen tako lesnih goriv kot kurilnega olja, razen v primeru briketov, kjer se je cena za 2 % znižala v primerjavi s koncem pretekle kurilne sezone.

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2019

V letu 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že petič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz, ki smo jih opravili v letih 2014, 2015, 2017 in 2018.