Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Proizvodnja peletov v Sloveniji 2010 - 2017

Proizvodnja peletov v Sloveniji že tretje leto dokaj konstantna in znaša 110.000 ton. Večina proizvajalcev je manjših in proizvedejo do 10.000 t peletov letno.

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2017

V letu 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že tretjič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov na slovenskem trgu. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od zadnje analize v letu 2015.