Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Aktualne cene lesnih goriv

Ob začetku kurilne sezone 2020/21 smo ponovno zbrali in analizirali cene lesnih goriv dostopnih na slovenskem trgu.
V splošnem so cene lesnih goriv nižje kot ob koncu pretekle kurilne sezone, razen v primeru drv, kjer je cena 3 % višja glede na preteklo zbiranje v aprilu 2020. Prav tako je glede na april višja cena kurilnega olja, kar pomeni, da se ponovno povečuje razlika med ceno kurilnega olja in lesnimi gorivi.

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2019

V letu 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že petič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz, ki smo jih opravili v letih 2014, 2015, 2017 in 2018.