Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet
Peleti

V S4Q shemo vključenih že sedem proizvajalcev

V mesecu avgustu smo pravico do uporabe znaka kakovosti S4Q podelili še enemu slovenskemu proizvajalcu pelet, ki je uspešno vpeljal sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti. Do sedaj smo znak S4Q dodelili že sedmim slovenskim proizvajalcem pelet.
Oznaka S4Q pomeni, da je kakovost pelet redno kontrolirana, ter da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti.

Cene pelet v drugi polovici leta 2016

Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 245 €, kar je približno 4 % manj kot v prvi polovici leta 2016. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2015 pa so cene za 6,6 % nižje.
Cene so se pri proizvajalcih in distributerjih pelet v povprečju znižale za 5 % glede na prvo polovico leta 2016.