Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2018

V letu 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že četrtič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz, ki smo jih opravili v letih 2014, 2015 in 2017.  

Proizvodnja peletov v Sloveniji 2010 - 2017

Proizvodnja peletov v Sloveniji že tretje leto dokaj konstantna in znaša 110.000 ton. Večina proizvajalcev je manjših in proizvedejo do 10.000 t peletov letno.