Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Aktualne cene lesnih goriv

Ob koncu kurilne sezone 2018/19 smo ponovno zbrali in analizirali cene lesnih goriv dostopnih na slovenskem trgu.
V splošnem je zaznati znižanje cen tako lesnih goriv kot kurilnega olja, razen v primeru drv, kjer se je cena za 3 % dvignila v primerjavi z začetkom kurilne sezone.

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2018

V letu 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že četrtič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz, ki smo jih opravili v letih 2014, 2015 in 2017.