Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Zunanja trgovina s peleti v letu 2016

Leto 2016 je glede na pretekla leta zaznamoval rekorden uvoz peletov, ki je presegel 200.000 ton. Največ (83.000 ton) pelet je bilo uvoženih iz Romunije, sledi uvoz iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije. 
Peleti

V S4Q shemo vključenih že sedem proizvajalcev

V mesecu avgustu smo pravico do uporabe znaka kakovosti S4Q podelili še enemu slovenskemu proizvajalcu pelet, ki je uspešno vpeljal sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti. Do sedaj smo znak S4Q dodelili že sedmim slovenskim proizvajalcem pelet.
Oznaka S4Q pomeni, da je kakovost pelet redno kontrolirana, ter da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti.