Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet
Peleti

Nov proizvajalec pelet prejel znak kakovosti S4Q

V mesecu avgustu smo pravico do uporabe znaka kakovosti S4Q podelili še enemu slovenskemu proizvajalcu pelet, ki je uspešno vpeljal sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti.
Oznaka S4Q odtisnjena na vreči pelet ali deklaraciji pomeni, da je kakovost pelet redno kontrolirana, ter da je porizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti.

Razmerje med ceno kurilnega olja in pelet

V januarju je nemški inštitut za pelete DEPI  objavil statistične podatke o gibanju cen pelet in kurilnega olja, ki kažejo, da se je januarja razmerje med ceno pelet ter ceno kurilnega olja obrnilo v prid kurilnemu olju, saj je sedaj 26,8 % cenejše od pelet. V Sloveniji je trenutna povprečna cena pelet 54 €/MWh, kar je 14 €/MWh manj od trenutne cene kurilnega olja.