Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Aktualne cene lesnih goriv

Ob začetku kurilne sezone 2022/23 smo ponovno zbrali in analizirali cene lesnih goriv dostopnih na slovenskem trgu.
V splošnem so cene lesnih goriv višje kot ob koncu kurilne sezone. Razlika med ceno kurilnega olja in peleti (peleti so 6 % cenejši), je najnižja, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011, kar je posledica izrazitega dviga cen pelet.

Analiza kakovosti peletov na slovenskem trgu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že sedmič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Glavni namen raziskave je ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov ter rezultate primerjati z rezultati analiz iz preteklih let 2021, 2019, 2018, 2017, 2015 in 2014.