Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2017

V letu 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že tretjič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov na slovenskem trgu. Namen tokratne raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od zadnje analize v letu 2015.  
Peleti

V S4Q shemo vključenih že sedem proizvajalcev

V mesecu avgustu smo pravico do uporabe znaka kakovosti S4Q podelili še enemu slovenskemu proizvajalcu pelet, ki je uspešno vpeljal sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti. Do sedaj smo znak S4Q dodelili že sedmim slovenskim proizvajalcem pelet.
Oznaka S4Q pomeni, da je kakovost pelet redno kontrolirana, ter da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti.