Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu 2021

V letu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju z Zvezo Potrošnikov Slovenije (ZPS) že šestič izvedli analizo kakovosti lesnih peletov. Namen raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti na slovenskem trgu dostopnih peletov in kako se je stanje spremenilo od preteklih analiz, ki smo jih opravili v letih 2014, 2015, 2017, 2018 in 2019.  

Aktualne cene lesnih goriv

Ob koncu kurilne sezone 2020/21 smo ponovno zbrali in analizirali cene lesnih goriv dostopnih na slovenskem trgu.
V splošnem so cene lesnih goriv višje kot ob začetku kurilne sezone, razen v primeru briket, kjer je cena 0,4 % nižja glede na preteklo zbiranje v oktobru 2020. Prav tako je glede na oktober višja cena kurilnega olja, kar pomeni, da se ponovno povečuje razlika med ceno kurilnega olja in lesnimi gorivi.